Working with React

Læringsplan 2

Jeg har den i nuværende læringsplan, dykket et skridt videre ned i React, for at forstå og arbejde med helt centrale elementer. Den første app jeg har arbejdet med her, fokusere på at sammensætte en masse screens i React Native, tilføje en masse components og kunne navigere imellem dem. For at kunne lave de grundlæggende funktioner, har jeg skulle arbejde med parent / child forhold mellem de forskellige components. En anden ting har været state management, her skal man implementere hooken useState fra React biblioteket, for herefter at kunne følge og videregive hvilket state en component er i. 

Evaluering

Jeg er stadig utroligt glad for kurset. Underviseren er god til at forklare og vise eksempler på det forskellige. Dog er jeg lidt frustreret over mængden af fejlindlæring på kurset. Det er ikke fordi er direkte fejlindlæres, men underviseren er glad for at vise både den gode kode og den dårlige. Min hjerne har dog svært ved at sortere dårlig viden fra.

Jeg kommer langsomt i mål, med de grundlæggende læringsmål for semestret. Jeg kan ret hurtigt oprette en simpel app og konfigurere de ting som skal til, for at få noget brugbart på skærmen. De værktøjer der anvendes til at kode og teste, samt hele forståelsen ved at navigere i koden, er jeg ved at mestre. 

Litteratur: