Working with Api

Læringsplan 3

Har arbejdet lidt med api igen. Denne gang har jeg selv skulle leveret serveren, så har oprettet et mindre json bibliotek med filer. Jeg skulle bruge noget som hed ngrok for at kunne levere serveren som api til mit projekt. Inde i projektet har jeg så skulle bruge Axios til at fetche min Api. 

Selve minde http kald har været ret standard. Der skulle bruges en GET, POST, PUT og DELETE method, hvor jeg har sørget for at ruten til mit array af blogposts passer osv. 

Evaluering

Opgaven har mindet rigtig meget om vores tidligere undervisning med Blazor, så det er rart at kunne genkende og sammenligne teknologier. Det svære i denne opgave er egentlig at få alle elementer (.json server, ngrok og React Native projekt) til at snakke og arbejde sammen.

Litteratur:

% npm install axios

GET method

ngrok api service

.json server