Tracking App

Læringsplan 4

Navigation

 • Har nedbrudt UX-Flow til, at handle om valg af navigation.
 • Har lært om forskellig navigation som, stack, Buttom, Switch og Drawer og implementeret flere af dem.

Repetition af DataContext

 • Har lavet en createDataContext.js som en genbrugelig component, til at arbejde med Data Context.
 • Har lavet en AuthContext til Authentication i min app.

React Element Bibliotek

 • Har importeret nogle komponenter, hvor der er flere tilpasningsmuligheder, f.eks. ved <Button/>

API setup / Adgang til DB

 • Har brugt Ngrok, som giver min App adgang til min DB over internettet.
 • Har oprettet og anvendt en MongoDB som database med “Tracks” og “Users” table.

Reusable Components

 • Har nedbrudt flere skærme til en sammensætning af genbrugelige components. Det kan være <AuthForm /> til både login og signup.

Import af maps og location

 • Har hentet maps ind I React, ved hjælp af nem værktøjet til at vise et Map component.
 • Har hentet expo-location til at bruge location i Expo go.

Hooks

 • Har brugt useEffect()  til at få en function, til at køre være gang der renders, samt brugt cleanupFunction i den.
 •  Har anvendt useCallback til at styre callbacks mellem child og parents, samt at ændre det returnerede hvis state ændres.

Costumized hooks

 • Har lavet min egen hooks som eks. useLocation, der sørger for at dele lokationen af et device gennem appen.
 • En anden selvskreven hook er useSaveTrack, som giver adgang for både locationContext og TrackContext til at dele og kombinere data.

Evaluering

Det har til dato været den længst og mest omfattende app jeg har lavet. Kombinationen af gammelt og nyt har været rigtig god, . f.eks. at importere hooks som jeg har prøvet før, men også at skrive mine egne, for at kunne tilføje forskellige functions jeg skulle bruge. Jeg har skulle arbejde med Context i flere forskellige sammenhænge, hvilket også har været en god øvelse og forberedelse frem mod vores projekt start. 

På den negative side har opgaven været ret kompleks, jeg har flere gange skullet gense noget, undersøge noget og fejlfinde på ting jeg ikke helt forstod. Det har måske krævet en smule mere tid, end det jeg burde have anvendt. Jeg er også ved at være træt af at følge videoer og trænger til opgaver hvor jeg selv skal løse en problemstilling, i stedet for at følge en guide.

Litteratur:

Authentication

TrackCRUD