Tidsstyring

Læringsplan 2

For at være tovholder i dette projekt, hvor jeg også har ressourcestyring som valgfag, har jeg valgt at dykke ned i tid og tidsstyring. Sammen med en projektleder i Pentia, har jeg derfor holdt et møde for at diskutere hvor de arbejder med tid, når de laver et udviklingsprojekt. De anvender blandt andet TimeLog, som er et system, til tidsregistrering. Jeg får dog ikke adgang til dette, men får måske også mere læring ud af det manuelle arbejde der er med Excel. 

Mit fokus kommer til at være på tidsestimering før en opgave, tidsregistrering under en opgave, samt løbende kontrol af status. Tanken er at jeg skal kunne planlægge for antal timer som teamet skal arbejde i projektet. Det skal bruges internt i virksomheden, men også eksternt for at kunne give tilbud til kunden. Løbende skal jeg teamet så registrere tid og jeg skal følge forløbet, for at kunne se om vi er on track, eller planen skrider. 

Jeg kan desværre ikke vise eksempler på produktet…

Evaluering

Det er rart at få et indblik i virkeligheden. Jeg har selv efterspurgt at få Pentias bud på, hvad jeg bør lægge fokus på i valgfaget projektledelse. Pentia er gode til at sætte tid af til at undervise mig og jeg har fået indsigt i eksempler fra virkeligheden, så det håber jeg giver en masse. Det er svært at evaluerer på min indlæring før jeg har afprøvet mit produkt, jeg håber at kunne planlægge og afholde mindst 1 sprint.  

Litteratur:

Sidemandsoplæring….