Strategisk Projektledelse – Læseplan

Læringsplan 4

Jeg har haft en tanke om at læse mig til, at blive en bedre projektleder. En af årsagerne er at jeg med tidligere erfaring med ledelse i Forsvaret, er meget praktisk anlagt, så jeg håber at kunne lære lidt igennem teori. En anden årsag er at jeg har lært at man bør priotere at læse, da det øger indlæringen. Læsning er ikke min stærke side, så det vil jeg gerne udvikle på. Mit første bog valg er faldet på “Strategisk Ledelse” med Andreas Munk-Madsen. Bogen er interessant da den i forvejen anvendes på UCL, til undervisning i netop ledelse. Vi er på 2. semester stødt på et værktøj i bogen, TURBO modellen, som jeg var glad for at bruge. Bogen har også fået gode anmeldelser og når den anvendes på UCL, anvender jeg dette som et godkendelses stempel.

Bogen opdeler projeklederens opgaver i 4; Organisation, Strategi, Aftaler og Styring. Mit fokus som leder i vores projekt er ressource styring og kommunikation. Derfor passer aftaler og styring godt ind i dette. Jeg håber dog at resten af bogen kan bidrage til at udvide min horisont generelt, dog er organisationen fastlagt og strategi er nok svært at påvirke, når vi forsøger at følge virksomheden og dens praksisser. 

Det jeg helt konkret vil have ud af bogen er

  1. Konkrete værktøjer, som f.eks. TURBO modellen var,  til eksempelvis områder som tidstyring.
  2. Hvordan jeg kan påvirker et projekt igennem ledelse og kommunikation og andet.
  3. Perspektiver på det jeg i forvejen ved og læring igennem læsning.

Læseplan.

  • Kap 1. Organisation læringsplan 4 (uge 12-13)
  • Kap 2. Strategi og Kap 3. Aftaler samt evaluering af bog, læringsplan 5 (uge 15 og 16 )

Evaluering

Det er første gang jeg har skulle planlægge et læringsforløb, hvor jeg ikke er sikker på hvad jeg får ud af det. Projektledelse er svært at finde emner og kilder til, uden det koster et dyrt kursus. Det har derfor været en god øvelse at skulle planlægge et læsnings forløb og forholde mig til, hvad jeg egentlig forventer at få ud af bogen. Det er svært at sige om missionen lykkedes, jeg har tiltro til bogen da UCL bruger den, så jeg forventer den har relevans for et udviklingsprojekt, men har den relevans for mine emner?

Litteratur: