STRATEGISK PROJEKTLEDELSE – STRATEGI

Læringsplan 5

Jeg har nu læst den næste del i bogen, den handler om Strategi og hvad der er vigtigt i den sammenhæng. Jeg vil herunder skrive om, det jeg har lagt mest mærke til ved hvert underkapitel og hvad jeg tager med fra bogen af.

Formål og mål:
Formålet med strategi i et projekt, er at udnytte muligheden for succes, ved at handle situationsbestemt. Man kan på en måde sige, at strategien er den overordnede fremgangsmåde. Den ansvarlige for strategien er projektlederen. Strategi stammer fra militæret og er beskrevet af blandt andet Clausewitz (krigsteoretiker), samt kendt fra 1. Verdenskrig ved “Von Schlieffen Planen”, hvor tyskerne ville angribe både russerne og franskmændene, uden at ende i en tofrontskrig.

En vigtig ting er at give et projekt identitet, ved at skabe synlighed og derved skelne projektet fra omgivelserne. Dette kan blandt andet skabes ved at give et projekt et navn, samt at have et klart formål / hensigt med projektet (hvilket problem løser vi?). Formålet kan anvendes på mange måder. Det kan anvendes til kommunikation med kunder og omverdenen, for derved at skabe interesse for projektet og skaffe ressourcer. Et formål i et projekt, kan også anvendes til at afgrænse hvad projektet ikke løser (irrelevante opgaver). Formål og delmål (delresultater, der er mere detaljerede) bør fremgå i en businesscase.   

 

Vilkår, strategi og risici:
Når man skal udforme sin strategi, skal man kigge på projektets mål og de vilkår der er. En god strategi udnytter de styrker der er, samt koncentrere kræfterne på de væsentligste problemer. Strategi er især vigtigt i udviklingsprojekter, hvor der ofte er mange usikkerheder. På den måde bidrager strategien til, at løse projektets opgave og skaber den røde tråd. Man kan bruge flere analyseværktøjer i den henseende, det kan være en TURBO model, Risiko Analyse, Interressent Analyse. Disse 3 afledte opgaver skal / kan alle give input til den overordnede Strategi Analyse, der samler alle inputs til den overordnede strategi, der så inkorporeres i projektet.

Strategi og strategiformulering er en svær øvelse. Den gode strategi begunstiges af erfaring. Derfor bør man som projektleder rådføre sig med erfarne projektledere, udviklere og styregruppemedlemmer. Man bør også kigge på tidligere eksempler af tilsvarende projekter og lade sig inspirere af historien. 

Projektmodel:
En projektmodel er en skabelon / struktur for opdeling af projektplanen og forløbet i et projekt. Den består af en tidsakse, samt faser med faseovergange, der indeholder en række milepæle. Formålet med projektmodellen er at fremme kommunikationen i et projekt, give et bedre overblik og skabe synlighed indad og udadtil. Moderne projektmodeller lægger vægt på faseskift, som bør indeholde et betydeligt resultat eller en begivenhed. Dette skift bør fejres / fremhæves for brugere og udviklere. Faseskift i starten af et projekt er meget beslutningspræget (man kalder skiftene beslutningspunkter). Senere i projektet er det mere konkrete leveringer af et resultat. Alle projekter har en start og en slutning. Det er faserne derimellem er er forskellige, dog kan man sagtens blande modeller. Beskrivelse af projektmodellens faselinjer (skift) og selve faserne derimellem, udgør selve projektplanen.

Man vokser grundlæggende mellem 5 forskellige projektmodeller:

  • Traditionel – Bruges ved stor usikkerhed // Analyse, design, konstruktion => Vandfaldsagtig
  • Eksperimentel – Bruges ved stor usikkerhed // Består af en række eksperimenter, hvor den sidste konverteres til produkt.
  • Trinvis – Bruges ved stor kompleksitet // Projektet opdeles i mindre bider (miniprojekter), hvis delresultater er kvantitive eller kvalitative. 
  • Den parallelle – Bruges ved eks. spredt Organisation // Opdeling af opgaver der løses parallelt, for at samles til sidst (eks. Storebæltsbroen).
  • Anskaffelsesmodellen – Bruges ved behov for et projekt // Set fra kundens perspektiv.

Evaluering

Dette har været et kapitel præget af meget repetition fra 3. Semester. Dog er fordelen ved bogen, at jeg får teorierne og forklaringerne udenom det konkrete produkt (eks. TURBO modellen). Jeg har også fået en bredere grundforståelse af hvad strategi er, hvad det betyder for et projekt, hvornår det er relevant og hvor vigtigt det kan være. Jeg kan som gammel soldat, godt lide referencerne til historien og måden hvorpå, militær historie har en indvirkning på det nuværende arbejdsmarked. Jeg kommer ikke til at anvende dette kapitel og dets indhold, i mit nuværende projekt arbejde. Dog er jeg sikker på, det kommer til at give mig en fremtidig balast og blive et referencepunkt, når jeg skal udvikle mig som projektleder. Det eneste jeg mangler i bogen er konkrete eksempler fra virkeligheden. Selv om bogen er let læselig og teorien giver mening, mangler jeg eksemplernes magt.

Litteratur: