STRATEGISK PROJEKTLEDELSE – ORGANISATION

Læringsplan 4

Jeg har nu læst den første del i bogen, den handler om Organisation og hvad der er vigtigt i den sammenhæng. Jeg vil herunder skrive om, det jeg har lagt mest mærke til ved hvert underkapitel og hvad jeg tager med fra bogen af.

Ledelse af udvikling:
Et projekt er en midlertidigt skræddersyet organisation, med en afgrænset vanskelig opgave. Nye opgaver med høj usikkerhed og kompleksitet, løses bedst i projekter kontra den etablerede organisation, der bedst løser rutineopgaver. Opgaven der skal løses, defineres med projektets mål og vilkår. Projekter kan have forskellig karakter og gennemgår forskellige faser, de bærer præg af at være et udviklingsprojekt, konstruktionsprojekt eller forhandlingsprojekt. Hver fase eller projekt kræver forskellig ledelsesstil. Organisationen i et projekt skal være synlig, dynamisk og samarbejdsvillig, dvs. at der skal være klare roller, men vi skal kunne tilpasse os undervejs.

Projektlederen:
Er den vigtigste rolle i et projekt og skal navigere i brændpunktet mellem, det etablerede beaukrati og det nye (fornyelsen) i et projekt. Projektlederen skal omfavne alles interesser og håndterer modsætninger, f.eks. høje forventninger mod et lavt budget. Projektlederen bør sætte holdet og disponerer over arbejdskraft, penge og kommunikationskanaler. Formålet med at have rollen, er også at samle ansvaret og hurtigt at kunne finde afvigelser (projekter er pr. definition usikre), samt at koordinere indsatsen. En god projektleder er resultat-orienteret  og er strateg, aftaleskaber og holdleder. 

Projektgruppen:
En projektgruppe er et arbejdsfællesskab, hvor samarbejde selvfølgelig er vigtigt. Alle deltagere bør levere en stor indsats og dele interessefælleskab med projektet (så ingen halve deltagere). Det gode team sammensættes af erfarne og nye udviklere, samt på baggrund af både faglige og personlige egenskaber. Det er vigtigt at give de rigtige opgaver til de rigtige deltagere undervejs. Samtidig skal alle vide, at en rolle kun er midlertidig og man kan skiftes ud. Det er vigtigt for projektlederen af fremme teamwork, samarbejde og motivation. Derfor bør alle deltagere opleve succes og fremgang i et projekt. Projektlederen bør afkode projektgruppens kultur (som stammer fra organisationen), det kan f.eks. være tilladt adfærd, eller hvordan møder eller kommunikation plejer at foregår. Det er kun opnåligt at ændre på enkeltdele undervejs i projektet, så man undgår kultursammenstød og demotivation.  

Omgivelserne:
Grupper i et projekt er aftalefora, det kan være styregrupper, arbejdsgrupper eller leverandør etc. Man bør kun oprette de grupper der er nødvendige, da alle grupper og håndtering af aftaler stjæler tid. Forholdet mellem styregruppe/projektleder er som en bestyrelse/direktør. Styregruppen holder styr på rammer og aftaler, den skal både bakke projektlederen op, men også holde denne ansvarlig og stille krav. Man skal være skarp på om en person/gruppe skal være deltager eller leverandør i et projekt. En deltager er en som projektlederen har ansvar for og kan styre i tid og opgaver. Leverandører skal levere en service eller et produkt, men kan ikke styres. Leverandører styres på resultater, dvs. man skal lave en klar aftale om hvad der leveres, hvornår og til hvilken pris. Der findes i virksomheder mange måder, at sammensætte projekter på. Der er både rendyrkede projektorganisationer, som ikke laver andet. Der findes også matrix organisationer, hvor deltagere sammensættes på tværs af eksisterende afdelinger. 

Evaluering

Det var overraskende spændene og lærerig læsning. Jeg har valgt at skrive noter til alle kapitel, for herefter at kunne opliste det vigtigste til min blok. På den måde håber jeg, at kunne maksimere mit læringsudbytte. Det var fedt at opleve at kunne drage paralleller til undervisningen i skolen, blandt andet hvordan kompleksitet og usikkerhed spiller en rolle i projektets sammensætning. Jeg begynder at kunne se en sammenhæng, mellem projekter i denne bog og det vi har lært om procesmodeller og systemudviklingsmetoder osv. Jeg fandt også ligheder mellem sammensætningen af projektgruppen og det arbejde med persontyper og grupper, vi lavede på første semester.

Jeg er lidt ked af ikke at kunne arbejde så meget med denne del i dette projekt, da holdet er sat og projektetableringsdelen er kørt. Jeg vil dog se om jeg kan finde steder, hvor jeg kan arbejde med projektgruppen. F.eks. med at afkode kultur og forsøge at ændre dette, eller kunne fremme/fremhæve den enkeltes succes osv.

Litteratur: