Ressource styring

Min hoved fokusområde bliver ressource styring. Ressourcer her, dækker over tid, økonomi og mennesker.

Jeg skal holde styr på planlægning og tidsforbrug for team medlemmer, hvilken belægningsgrad de er underlagt (planlagte timer). Derudover skal jeg styre projektets fremgang, og hvilke krav der arbejdes med. Sidst men ikke mindst skal jeg kigge på faktureringsgrad, hvilke timer kan faktureres til kunden.

For at få overblikket og værktøjerne, har jeg besluttet at vi anvender Azure Devops til versionsstyring, samt at få et overblik over samlet tid, samt hvor vi er i processen. For at kunne anvende Azure, har jeg brug for træning i dette. Udemy online kurser har forløb der dækker området, derudover vil jeg anvende sidemandsoplæring med en ekspert fra virksomheden.

For at få overblikket med økonomien vil jeg bruge Excel til at administrere og styre dette. Jeg vil i samarbejde med virksomheden, lave nogle rapporter som fremviser, det vi kan fakturere kunden for. Denne rapport vil kunne anvendes mod intern ledelse og mod kunden. Jeg vil igen anvende Udemy til selvstudie omkring Excel.