Bjarke A. Steffensen

Datamatiker UCL
Om mig

Litteraturliste

Projektledelse

 • Sidemandsoplæring fra Pentia
 • https://www.udemy.com/course/azure-devops-for-project-managers-analyst/learn/lecture/14830740?start=75#content
 • https://www.saxo.com/dk/strategisk-projektledelse_andreas-munk-madsen_hardback_9788791649080
 • https://www.saxo.com/dk/scrum_jeff-sutherland_paperback_9781847941107
 • https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/derfor-husker-vi-bedre-naar-vi-ser-noget-paa-skrift
 • https://denstorekrig1914-1918.dk/leksikon/schlieffenplanen/

 • React & React Native

 • Sidemandsoplæring fra Pentia
 • Learning React Native.pdf
 • https://www.taniarascia.com
 • https://react.dev/learn/thinking-in-react
 • https://kentcdodds.com/blog/the-state-reducer-pattern-with-react-hooks
 • https://www.udemy.com/course/the-complete-react-native-and-redux-course/
 • https://www.youtube.com/watch?v=ifTF3ags0XI
 • https://www.section.io/engineering-education/how-to-create-a-reusable-react-form/
 • https://www.w3schools.com/react
 • https://reactnative.dev
 • https://react.dev

 • Diverse

 • Vejledning til UDDBESK og LÆRINGSPLAN.pdf
 • Semesterbeskrivelse 4.sem.pdf
 • WP_For-begyndere.pdf
 • https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/kvalifikationsniveauer/kvalifikationsniveau-videregaaende-uddannelser
 • https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/niveauer-i-kvalifikationsrammen/niveaubeskrivelser_da.pdf