Læringsplan 7 (sidste): Uge 19-20

Lærings & Delmål Projektledelse

 • Formidle projektstatus internt og ekstern i et udviklingprojekt.
  • Afholde internt møde med teamet, efter sprint 1 & 2
 • Udarbejde og vedligeholde en projektplan i Azure Devops.
  • Styre Sprint 2 i tid og rum (opgaver, priotering og afklaring)
 • Tage ansvar for fakturering af kunder, herunder udarbejdelse af rapport for faktureringsgrad internt, samt brugte timer eksternt.
  • Aflægge rapport til “Kunden”, med resultater, samt brugte ressoucer til sprint 1+2.
 • I en struktureret sammenhæng, opsøge ny viden, færdighed og kompetencer inden for områder projektstyring og -ledelse.
  • Læse DEL 4 i “Strategisk Projektledelse” bogen

Lærings & Delmål React

 • Deltage som programmør indenfor udviklingsorienterede situationer med React og React Native.
  • Løse 2 PBI’er til et real life projekt, dvs. oprette en skærm til login og arbejde videre med produktoversigt funktioner.
 • Forståelse for Java og Typescript til at støtte om anvendelse af React og React Native.
  • Løse PBI i projekt med Typescript
 • Søge vejledning i anvendelse af React og React Native
  • Modtage code review på PBI opgaver.
 • Beherske at vise og modellere data til brugergrænsefladen, modtaget fra backend API / database.
  • Sende en POST besked med login oplysninger, og modtage besked om succes eller fejl.
 • Anvende centrale elementer i React og React Native til at konstruere web og mobil apps.
  • Anvende Reusable Components, Input, Buttons mv. til PBI opgave.
 • Formidle brugen af elementer i React og React Native
  • Fremlæg, diskuter og begrund valg af elementer med code reviewer.

Aktiviteter

Generelt:

 • Selvstudie projektledelse via bog (~ 8 timer)

Projekt:

 • Sprint 2 – Diverse koordinering (~ 1 timer)
 • Kunde møde med Præsentation (~ 2 timer)
 • Internt teammøde (~ 2 timer)
 • “PBI 242506 – Scroll og header” i React Native (~ 8 timer)
 • “PBI 242166 – Login” i React Native (~ 8 timer)
 • Rettelser og Dokumentation i React Native (~ 8 timer)

I alt ca. 37 timers selvstudie.

* Resterende timer er afsat til skolemøder, projektarbejde (udenfor valgfag),  repetition / reflektion, samt portefølje arbejde. 

Tegn på læring

Projektledelse:

Jeg er tilfreds med det indlærte, såfremt jeg får “toget til endestation”, forstået på den måde at sprint 1 & 2, skal være 100 % komplet og overdraget. Alt kode skal være skrevet, kontrolleres og rettes. Herefter skal alt dokumentation tilpasses, struktureres og færdiggøres. Vi slutter begge sprint af med at afholde en mundtlig præsentation for Pentia og jeg skal aflægge rapport med forbrug af timer / status.

Jeg skal også have læst sidste DEL, i min bog om projektledelse.

 

React:

I React Native er jeg i mål, såfremt jeg får løst begge mine userstories og kunden er tilfreds. Alle components, functions, styles osv. skal være skrevet og funktionsdygtige. Den vigtigste tilbagemelding er mine test. Pentias udviklere laver code review og design review. Deriudover skal der laves QA (Quality Assurance), hvor koden skal virke på en fysisk enhed.

 

Evaluering:

Tilgår…

React:

Projektledelse:

 •