Læringsplan 5: Uge 15-16

Lærings & Delmål Projektledelse

 • Reflektere over hvad der skaber værdi for kunde, samt værdi for egen virksomhed, i et udviklingsprojekt.
  • Lave priotering af PBI’er, planlægge minimum 2 sprints (2 uger).
  • Præsentere en projektplan for kunde med planlagte sprints, gennemgang af userstories, samlet pris (tidsforbrug) og priotering af PBI’er.
 • Generere et detaljeret overblik over tidsforbrug i et udviklingsprojekt, herunder belægningsgrad for projektmedlem og tidsforbrug for PBI, fra start til slut.
  • Lave et samlet overblik i excel over estimeret tid til udførelse af PBI’er, for både back og frondent, med “best”, “worst” og “most likely” scenarier.
  • Sikre at effort er skrevet ind i alle PBI’er, samt at ansvar for opgaver er tildelt. 
  • Belægningsgrad på ca. 25 timer ugentligt er planlagt for alle teammedlemmer i sprint 1-X.
 • Formidle projektstatus internt og ekstern i et udviklingprojekt.
  • Afholde kundemøde ift. godkendelse af projekt.
 • I en struktureret sammenhæng, opsøge ny viden, færdighed og kompetencer inden for områder projektstyring og -ledelse.
  •  Læse Del 2 og 3 i “Strategisk Projektledelse” bogen.

Lærings & Delmål React

 • Redegøre for grundlæggende elementer i React og React Native
  • Kunne forklare brugen af Hooks, Reducer, Router til simple page app.
 • Anvende centrale elementer i React og React Native til at konstruere web og mobil apps.
  • Implementere en Hook, Reducer og Router i et React webapp projekt.
 • Beherske at vise og modellere data til brugergrænsefladen, modtaget fra backend API / database.
  • Anvende React Context API, til at lave globale variabler på tværs af app.
 • Efterligne brug af elementer fra inspirationskilder
  • Følge opgaver læringsdokument .pdf og anvende det tillærte i egne opgaver.

Aktiviteter

Generelt:

 • Kundemøde inkl. planlægning (~ 2 timer)
 • Tidsestimerings excel ark (~ 4 timer)
 • Projektplan, sprint 1-2 planlægning (~ 4 timer)
 • Selvstudie projektledelse via bog (~ 8 timer)

Toturial:

  • Learning React Native.PDF, plan B (~ 6 timer)
   • Plan A+B ekstraopgave (~ 10 timer)

I alt ca. 34 timers selvstudie.

* Resterende timer er afsat til skolemøder, projektarbejde (udenfor valgfag),  repetition / reflektion, samt portefølje arbejde. 

Tegn på læring

Projektledelse:

Jeg har opnået mine mål i projektledelse, såfremt at tidsestimering af projektet er færdigt og afklaret internt. Derudover skal PO have set projektplanen, og godkendt indholdet og “prisen” på projektet.

Jeg skal også have læst DEL 2+3 i min bog og have lavet en beskrivelse (min forståelse) af indholdet.

React:

Jeg har opnået den forventede læring når minimum plan B, som er det planlagte læringsforløb er færdigt og jeg kan gennemføre de stillede ekstra opgaver. Jeg er lidt i tvivl om tiden der kræves, men ellers fortsætter jeg med videre forløb.

Evaluering:

Min læringsplan denne gang har været præget af stor usikkerhed. Jeg har ikke været i tvivl om opgaverne, men min manglende erfaring har gjort, at jeg har haft absolut ingen anelse om tiden til opgaverne. Dette har gjort jeg ikke er nået helt i mål med hele læringsplanen. Jeg føler dog stadig at jeg har opnået en stor læring, som må siges at være det vigtigste. Balancen mellem er lave det jeg har lyst til og det jag har brug for, er blevet sværere. Nu er vi nået over halvvejs ind i semestret og jeg kan mærke at tiden spidser til. Derfor er jeg nødt til at at blive skarpere på og få et mere realistisk billede af, hvad jeg vil opnå i dette semester. Hvad bliver mit samlede mål? Hvordan får jeg det sidste med? Er jeg på rette spor?

Der har været utroligt mange opgaver med projektledelse, der har skullet planlægges, undersøges, koordineres og formidles. Vi er i slutfasen af planlægningen af projektet, så projektplanen skal nu snart afprøves, dette er den virkelige test. Det begynder så småt at komme til udtryk, at jeg er projektlederen i projektet (og samtidig projektmedlem / studiekammerat). Dette ses ift. interesse konflikter, hvor der er forskellige mål med projektet og holdninger til fremgangsmåden. Dette er bare en virkelighed vi lever i med uddannelsesvinklen, projektet er en øvelse og ikke virkelighed. Jeg skal derfor mod slutningen af projektet have fokus på, at skabe værdi både for kunden (Pentia), Teamet (de andre studerende) og undertegnede, da det er vigtig alle opnår resultater. Mht. selvstudie af “Strategisk Projektledelse” er jeg IKKE nået i mål, med DEL 3. Så denne udskydes til næste læringsplan.

Jeg har i React opnået det jeg havde sat mig for, men udbyttet har været mindre, end det jeg håbede. Årsagen til dette har været, at der har været en del repetition af emner. Derfor føler jeg ikke fremdrift på samme måde, som i de tidligere uger. På den anden side er min viden blevet cementeret, jeg har fået et bedre forståelse af de enkelte fagområder, fordi der har været mere teori, bygget oven på mine praktisk lærde færdigheder. Jeg fik en rar følelse på vores ERFA møde omkring mit niveau. Vi afholde et møde hvor vi hver især (de få der gad), gav et oplæg eller input. Jeg fik fornemmelsen af at være på niveau med resten af de studerene, så det er fedt at vide, når det ellers er svært at måle på sit eget niveau.

React:

Projektledelse: