Læringsplan 4: Uge 12-13

Lærings & Delmål Projektledelse

 • Udarbejde og vedligeholde en projektplan i Azure Devops
  • Arbejde videre med projekt Frigo med epics, features, PBI’er og userstories.
 • Tage ansvar for projektledelse og projektstyring i et udviklingsprojekt
  • Nedsætte og deltage i en arbejdsgruppe med relevante fagpersoner.
 • I en struktureret sammenhæng, opsøge ny viden, færdighed og kompetencer inden for områder projektstyring og -ledelse.
  • Starte på at læse en af min bøger om projektledelse, udefra en eksperimentel tilgang.
 • Redegøre for centrale elementer i ressource planlægningen af et udviklingsprojekt.
  • Lære nye værktøjer / få perspektiver fra læste kilder.

Lærings & Delmål React

 • Redegøre for grundlæggende elementer i React og React Native
  • Forklare omkring login proces i en app
 • Anvende centrale elementer i React og React Native til at konstruere web og mobil apps.
  • Konfigurere login og errorhandling i et React Native projekt.
 • Beherske at vise og modellere data til brugergrænsefladen, modtaget fra backend API / database.
  • Lave og kalde til mit eget mini API som fungerende mellemled mellem React Native og en self hosted server.
 • Udvikle apps i React / React Native, til at understøtte læring
  • Lave en tracking app med loginfunktion
 • Anvende udviklingsværktøjer til programmering og versionsstyring af web og mobil apps, udviklet i React og React Native.
  • Undersøge mere om VS Code og hvordan jeg koder bedre og hurtigere.

Aktiviteter

Generelt:

 • Oprette og deltage i en arbejdsgruppe til at verificere userstories ift. udlevering til udviklere og test. (~ 2 timer)
 • Få flyttet Epics, Features, PBI’er og userstories over i ADO osv. (~ 2 timer)
 • Lave de sidste user stories til projektet (~ 6 timer)
 • Opstille kriterier for læsning af bog, (hvad vil jeg have ud af bogen) også læse et par kapitler. (~ 6 timer)
 • Finde tips og tricks til VS Code (~ 2 timer)

Video / Online kurser

I alt ca. 36 timers selvstudie.

* Resterende timer er afsat til skolemøder, projektarbejde (udenfor valgfag),  repetition / reflektion, samt portefølje arbejde. 

Tegn på læring

Projektledelse:

Jeg har nået mine mål, når der ligger et “færdig” board i ADO, dvs. alt mit info fra excel og docs er flyttet over i ADO og verificeret af en projektleder.

Derudover skal jeg have opstillet nogle mål for mit selvstudie via læsning af anbefalede bøger og have læst et par kapitler.

React:

Jeg har nået mine mål, såfremt jeg løser opgaverne i Udemy projektet og afslutter kurset. Her skal der laves en tracking app, hvor jeg bruger et selvskrevet api og egen server. Derudover skal jeg have arbejdet med login proces.

Evaluering:

Denne læringsplan har været utrolig hård og lærerig. Jeg fik lagt en arbejdsdag for meget i planlagt arbejds/studietid og hænger på det sidste her i mit nye 14-dags “lærings-sprint”. Til gengæld har jeg fået en masse ud af forløbet. Jeg har I dette forløb lagt størst vægt på projekt ledelse kontra react, da vi skal til at iværksætte sprint 1 i vores projekt og igang med at kode.

I projektledelse har jeg både arbejdet i projektregi og til egen læring. Jeg har fået flyttet hele projektplanen ind i ADO, fået skrevet userstories til alle PBI’er og fået planlagt sprint 1+2. Der kommer i næste læringsforløb, en yderligere beskrivelse af tid og styring af dette i projektet. Alle teammedlemmer er inkluderet i planen og ansvaret for beskrivelse af den tekniske backend del, er uddelt til de to backendudviklere. Jeg har også begyndt at læse i min bog om strategisk projektledelse. Det er rart at have lidt afveksling fra kode og dokumentation / planlægning for bare at kunne læse. Det giver mig en ro og et højere læringsudbytte. Mine mål er helt klart nået.

I react blev jeg færdig med sidste del af udemy online kursus. Den sidste opgave bestod både af lidt nye elementer, men også en masse repetition af det tidligere lærte, så det var en godt opsamling. Jeg synes det trak tænder ud, at komme igennem den sidste 7-timers video og ser frem til at læse lidt .pdf og snart kigge projekt. Jeg afsatte lidt tid til at effektiviser mig selv som udvikler,  i og med jeg undersøgte markedet for hjælpe værktøjer. Dette har i den grad løftet min kodning. Jeg sørger for at skive kommentare, jeg er hurtigere og min opstilling ser langt pænere ud. I React er jeg også noget mine mål, om end det var hårdt at komme igennem denne gang.

 

React:

Projektledelse: