Læringsplan 3: Uge 10-11 

Lærings & Delmål Projektledelse

 • Reflektere over hvad der skaber værdi for kunde, samt værdi for egen virksomhed, i et udviklingsprojekt.
  • Udvælge og skrive userstories på baggrund af kundens krav.
 • Medvirke til beslutningprocessen for til og fravalg af PBI’er.
  • Sammen med kunde, udvælge de krav der skal arbejdes videre med ud fra prioteringsproces.
 • Udarbejde og vedligeholde en projektplan i Azure Devops
  • Arbejde videre med projekt Frigo med epics, features og PBI’er.
 • Tage ansvar for projektledelse og projektstyring i et udviklingsprojekt
  • Indkalde til møde og inddrage relevante fagpersoner

Lærings & Delmål React

 • Redegøre for grundlæggende elementer i React og React Native
  • Forklare omkring state management og API i en app.
 • Anvende centrale elementer i React og React Native til at konstruere web og mobil apps.
  • Kunne konfigurere advanceret state management (med context) i et react native projekt.
 • Beherske at vise og modellere data til brugergrænsefladen, modtaget fra backend API / database.
  • Kunne konfigurere REST API i et React Native projekt og anvende FETCH og POST.
 • Efterligne brug af elementer fra inspirationskilder
  • Følge guiden fra Udemy og løse opgaverne
 • Skabe en simpel mobil i React Native, til at understøtte læring
  • Lave en Restaurant app, samt en blog app i React Native

Aktiviteter

Generelt:

 • Afholde projektopstartsmøde omkring krav (~ 2 timer)
 • Få oprettet det resterende af projekt “Frigo” i ADO og opsat Epics, Teams osv. (~ 4 timer)
 • Lave et par user stories (~ 4 timer)

Video / Online kurser

I alt ca. 24 timers selvstudie.

* Resterende timer er afsat til skolemøder, projektarbejde (udenfor valgfag),  repetition / reflektion, samt portefølje arbejde. 

+ UCL karrieredag

Tegn på læring

Projektledelse:

Jeg har nået mine mål, når der ligger et “færdig” board i ADO. Her er der beskrevet Epics og Features for alle kendte krav og der som minimum er lavet PBI’er med userstory beskrivelse, for de krav der prioteres.

React:

Jeg har nået mine mål, såfremt jeg løser opgaverne i Udemy projektet. Her skal der laves en restaurant app, samt blog app. Disse anvender begge en ekstern API, hvor der skal fetches og postes data til. Der er også forskellige states der skal sendes mellem forskellige components.

 

Evaluering:

Det sidste 2 ugers læring har været meget blandet. Jeg har nået de fleste af mine mål, men ikke alle. Jeg føler jeg har lagt den arbejdsindsats i det, som min læring kræver men at der har været påvirkninger udefra som har hindret mig i at nå det hele. Jeg har også brugt en smule længere til på mine aktiviteter end planlagt, da sværhedsgraden og derved mængden af fejl er forøget, hvilket nok er naturligt.

Med projekt ledelse har jeg nået mine læringsmæssige mål, dog får jeg lidt dobbeltarbejde. Der har været noget bøvl med virksomheden jeg er ved, ift. at få de rigtige rettigheder for at kunne oprette projektet i ADO. Jeg har dog fået afholdt møde og identificeret krav, herefter er de både blevet prioteret og kategoriseret. Det har gjort processen med at få oprettet epics, features og PBI’er nem, men grundet udfordringer med ADO ligger alt pt. i Excel og Google Docs. Jeg har også fået lavet 3 userstories, som jeg så vil have verificeret af en projektleder for at se om jeg er på rette spor.

I mit React forløb har jeg lært rigtig meget denne uge. Sværhedsgraden er steget markant, men jeg lærer mange ting på utrolig kort tid. Dog er jeg nødt til at stoppe op i videoerne en gang i mellem, for at bakke det teoretiske op, med lidt Google Search således jeg forstår hvad de enkelte elementer er. Der er blevet introduceret mange nye værktøjer til at håndtere samspillet mellem mine apps, server og api mv., så jeg bøvler nogengange med at få det hele installeret, opdateret osv. Jeg fortsætter med videoguiden i næste læringsplan og forventer at bliver færdig med udemy kurset.

React:

Projektledelse: