Læringsplan 2: Uge 8-9

Lærings- og delmål Projektledelse:

  • Redegøre for værktøjer til styring af ressourcer i et udviklingsprojekt.
   • Forklare centrale elementer til styring af et projekt i ADO, samt TimeLog
  • Søge vejledning i god og effektiv kommunikation fra erfarne projektledere.
   • Opsøge viden om hvordan man i et projekt, inddrager de personer, hvilke møder som skal foregå, hvordan “battle rytme” er.
   • Opsøge viden om hvilke status meldinger, der skal være udad til og indad til i projektet.
  • Udarbejde og vedligeholde en projektplan i Azure Devops.
   • Lave et team og et projekt i ADO
   • Oprette Epics I i projektet
  • Tage ansvar for projektledelse og projektstyring i et udviklingsprojekt.
   • Afholde et projektopstarts møde med eget team og “kunden”, hvor krav identificeres.
  • På eget initiativ fungere som mellemled og kommunikere mellem ledelse, kunder og projektgruppe.
   • Drifte mødeplan for teamet de næste 14 dage, samt indkalde til projektopstarts møde.
  • I en struktureret sammenhæng, opsøge ny viden, færdighed og kompetencer inden for områder projektstyring og -ledelse.
   • Google efter / udspørge Pentias projektledere om gode bøger eller kurser, der bridrager til at dygtiggøre mig.

Lærings- og delmål React:

  • Forklare hvorfor det giver mening at, og hvor man anvender React og React Native.
   • Fremvise konkrete eksempler på React og React Native projekter
   • Forklare om fordele og ulemper ved React og React Native 
  • Redegøre for grundlæggende elementer i React og React Native.
   • Forklare om state management af React komponenter.
  • Anvende udviklingsværktøjer til programmering og versionsstyring af web og mobil apps, udviklet i React og React Native.
   • Navigere rundt i et React / React Native projekt i VS Code.
   • Anvende Expo til test af React Native Mobil App
  • Anvende centrale elementer i React og React Native til at konstruere web og mobil apps.
   • Opsætte basal navigation i en React Native mobile app.
  • Beherske at vise og modellere data til brugergrænsefladen, modtaget fra backend API / database.
   • Tilgå en API i en React Native mobil app
  • Efterligne brug af elementer fra inspirationskilder.
   • Følge en videoguide og genskabe eksempler fra denne.
  • Udvikle apps i React / React Native, til at understøtte læring
   • Skabe mindst 1 simpel React Native mobil app.

Aktiviteter:

  • Generelt:
   • Få oprettet projekt “Frigo” i ADO og opsat Epics, Teams osv. (~ 8 timer)
   • Afsøgt markedet for materiale til projektledelse (bøger / online kurser) (~ 2 timer)
   • Modtage undervisning om brugen af TimeLog (~ 2 timer)
   • Afholde projektopstartsmøde omkring krav (~ 4 timer)

I alt ca. 30 timers selvstudiestudie.

* Resterende timer er afsat til skolemøder, projektarbejde (udenfor valgfag),  repetition / reflektion, samt portefølje arbejde.

Evaluering:

Det går derudaf med at få lært mine valgfag. Jeg har i denne periode fået nået alle mine delmål i React og halvdelen af målene for projektledelse. Grunden til forskellen er helt klart at jeg selv styrer React, jeg er ikke afhængige af andre og får derfor fuldt udbytte af de timer jeg lægger i det. På projektledelses delen er jeg afhængig af virksomheden og teamet, der skal være tid til møder og de nødvendige ressourcer skal være til stede, dog er jeg på rette vej. 

På React delen er jeg forsat igang med en video toturial. Jeg har erfaret at 1 times video ca. giver 1-2 timers arbejde oveni, alt efter opgavens beskaffenhed. Jeg forsøger at følge de eksempler der er, men får forøget læring ved at ændre opgaverne og anvende eksemelvis components på en anden måde, eller bruge andre hooks. Jeg forsøger at løfte min læring op på et multistrukturelt niveau. Næste læringsplan skal egentlig bare forsætte i samme spor.

Med projektledelse har jeg været forsinket af et rykket opstartsmøde. dette sker i komne læringsplans periode. Det svære med dette valgfag er helt klart mængden af læring online, hvad er vigtigt at lægge fokus på? Og hvor finder jeg det? Min plan er fortsat at følge Pentias fokus områder, de har erfaringen fra virkeligheden. Måske de fokusområder er anderledes et andet sted, men indlæringen er stadig vigtig her. Jeg har netop modtaget 2 bøger om projektledelse, som jeg stadig er usikker på udbyttet af, men det vil jeg skrive om undervejs, som et eksperiment.

Produkter:

React:

Projektledelse: