Læringsplan 1 (første): Uge 6-7

Læringsmål Projektledelse:

  • Redegøre for værktøjer til styring af ressourcer i et udviklingsprojekt.
  • Søge vejledning i god og effektiv kommunikation fra erfarne projektledere.
  • Udarbejde og vedligeholde en projektplan i Azure Devops.
  • Tage ansvar for projektledelse og projektstyring i et udviklingsprojekt.
  • På eget initiativ fungere som mellemled og kommunikere mellem ledelse, kunder og projektgruppe.

Læringsmål React:

  • Forklare hvorfor det giver mening at, og hvor man anvender React og React Native.
  • Redegøre for grundlæggende elementer i React og React Native.
  • Anvende udviklingsværktøjer til programmering og versionsstyring af web og mobil apps, udviklet i React og React Native.
  • Efterligne brug af elementer fra inspirationskilder.
  • Skabe en simpel web app i React, til at understøtte læring.

Aktiviteter:

  • Generelt:
   • Opstart af projekt, få opsat alt struktur til styring af projektet, samt sikret adgange til alt materiale.
  • Toturial
   • Learning React Native.PDF (~ 16 timer)

I alt ca. 30 timers selvstudiestudie.

Evaluering:

Generelt blev læringsplanen for uge 6-7 fulgt og opfyldt, tiden passede nogenlunde, dog tog React videokurset længere tid en planlagt. Jeg er nået i mål med næsten alle aktiviteter, jeg mangler at lave de sidste 2 sektioner / lektioner fra planen. Jeg fornemmer at have fået det meste af den planlagte læring. Jeg skal til næste læringsplan, lave nogle mere specifikke mål. Denne læringsplan har taget udgangspunkt i hvilke langsigtede mål jeg gerne vil arbejde med, men for zoome ind på de næste 14 dage, er jeg nødt til at opsætte delmål, hvilket vil hjælp med at konkludere om læringsmål opfyldes helt eller delvis.

Jeg har for Reacts vedkomne af, fundet ud af at det er bedre at, følge video kurset en pdf toturialen i den komne tid. Årsagen er at videoerne dækker emnet bredere og er mere generel omkring emner, hvor pdf delen går mere i dybden og er mere specifik og tilsvarende sværere. Jeg har endnu lidt forvirring omkring React og React Native anvendelses muligheder og forskelle mv. Jeg har ligeledes brug for at forstå mere omkring de grundlæggende elementer.

Projektledelses delen er jeg mere i tvivl om, jeg har fået en god intro til projektstyring. Da vi ikke opstarter projektarbejdet endnu, venter jeg mere versionstyringsdelen. Det video jeg så og den sparring jeg har haft med Pentias projektledere, har får nuværende dækket mit behov for læring. Da projektledelse er sværere at finde materiale om, skal jeg i tænke boks omkring retning osv.

Produkter:

React:

Projektledelse: