Bjarke A. Steffensen

Datamatiker UCL
Om mig

LÆRINGSMÅL

Om 4. Semester (Uddrag fra studieordning):

“Specialiseringen giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem uddybning og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til det faglige område.”

 Det betyder grundlæggende, at man som studerende selv tilrettelægger undervisningsforløb, herunder udarbejdelse af læringsmål og en læringsplan for, hvordan disse tilegnes.

LÆRINGSMÅL - Projektledelse

Formålet med emnet projektledelse er, at den studerende kan erhverve sig teoretiske og praktiske færdigheder til, at fungere som projektleder i branchen. Emnet er grundet dets bredde, fokuseret omkring ressource styring.

VIDEN

Den studerende kan:

Kompleks

 • Reflektere over hvad der skaber værdi for kunde, samt værdi for egen virksomhed, i et udviklingsprojekt.
 • Generere et detaljeret overblik over tidsforbrug i et udviklingsprojekt, herunder belægningsgrad for projektmedlem og tidsforbrug for PBI, fra start til slut.

Alsidig

 • Redegøre for centrale elementer i ressource planlægningen af et udviklingsprojekt.
 • Redegøre for værktøjer til styring af ressourcer i et udviklingsprojekt.

Grundlæggende

 • Søge vejledning i god og effektiv kommunikation fra erfarne projektledere.
 • Beskrive grundlæggende gevinster og omkostninger i et udviklingsprojekt.

FÆRDIGHEDER

Den studerende kan:

Kompleks

 • Formidle projektstatus internt og ekstern i et udviklingprojekt.

Alsidig

 • Udarbejde og vedligeholde en projektplan i Azure Devops.
 • Anvende rapporter fra branchen til fremstilling af, fakturering af kunde og estimat på omkostninger til udvikling.

Grundlæggende

 • Medvirke til beslutningprocessen for til og fravalg af til og fravalg af PBI’er.

KOMPETENCER

Den studerende kan:

Kompleks

 • Planlægge tidsforbrug herunder belægningsgraden, i et udviklingsprojekt.

Alsidig

 • Tage ansvar for projektledelse og projektstyring i et udviklingsprojekt.
 • Tage ansvar for fakturering af kunder, herunder udarbejdelse af statusrapport for brugte timer.
 • På eget initiativ fungere som mellemled og kommunikere mellem ledelse, kunder og projektgruppe.

Grundlæggende

 • I en struktureret sammenhæng, opsøge ny viden, færdighed og kompetencer inden for områder projektstyring og -ledelse.
 • I samarbejde med en given virksomheds ledelse, foretage beslutninger om retning for et udviklingsprojekt.

LÆRINGSMÅL - Frontend (React og React Native)

Formålet med emnet React og React Native er, at den studerende kan erhverve sig teoretiske og praktiske færdigheder til, at indgå i et udviklingsprojekt og være medudvikler på, en mobilapp, samt webapp ved brug af det tillærte.

VIDEN

Den studerende kan:

Kompleks

 • Forklare om React og React Native’s anvendelse i udviklingsprojekter.
 • Forståelse for Java og Typescript til at støtte om anvendelse af React og React Native.

Alsidig

 • Redegøre for grundlæggende elementer i React og React Native

Grundlæggende

 • Søge vejledning i anvendelse af React og React Native

FÆRDIGHEDER

Den studerende kan:

Kompleks

 • Formidle brugen af elementer i React og React Native

Alsidig

 • Anvende centrale elementer i React og React Native til at konstruere web og mobil apps.
 • Begrunde valg og fravalg af elementer i React og React Native.
 • Anvende udviklingsværktøjer til programmering og versionsstyring af web og mobil apps, udviklet i React og React Native.
 • Beherske at vise og modellere data til brugergrænsefladen, modtaget fra backend API / database.

Grundlæggende

 • Efterligne brug af elementer fra inspirationskilder

KOMPETENCER

Den studerende kan:

Kompleks

 • Skabe en simpel mobilapp i React Native, til at understøtte læring
 • Skabe en simpel webapp i React Native, til at understøtte læring

Alsidig

 • Deltage som programmør indenfor udviklingsorienterede situationer med React og React Native.
 • Afgøre hvilke elementer som med fordel kan bruges i en given problemstilling

Grundlæggende

 • I en struktureret sammenhæng, opsøge nyeste viden om React og React Native.

Arbejd, ARBEJD...