Intro til Azure Devops

Læringsplan 1

Jeg så et lille mini online kursus i ADO (Azure Devops), for at få en intro til og grundlæggende viden om emnet. ADO kan bruges til mange projektrelaterede ting, såsom projektstyring  med at lave teams og oprette et projekt med epics, features, pbi’er osv. En andet område i ADO er versions styring af kode og dokumenter, som svarer til det vi har brugt Git til i de tidligere semestre. Jeg har valgt at bruge ADO, da det er ret udbredt i branchen og Pentia vi samarbejder med også benytter sig af dette. Kurset her bestod af projektstyringsdelen og var en basal gennemgang af, hvordan man opretter forskellige elementer og finder rundt i værktøjet.

Evaluering

Jeg synes det var et fint intro kursus. På trods af en broget indisk accent, var instruktøren god til at forklare hvad alle elementer er, hvordan de bruges og hvad god praksis er. Jeg valgte at lave hele gennemgangen af kurset i praksis ved siden af, dette gav en mere dybdegående læring. Det sværeste ved kurset er at tage “skole eksemplet” og omskrive til et virkeligt projekt, her har jeg tænkt mig at bruge en erfaren projektleder, for at blive rettet ind.

Litteratur:

https://www.udemy.com/course/azure-devops-for-project-managers-analyst/