Data og kommunikation

Læringsplan 1

For at komme i gang med projektstyringen af vores team, har jeg brugt den første uges tid på at fokusere på struktur. Både hvordan vi håndtere alt data i projektet, samt hvordan vi kommunikere internet og eksternt er der arbejdet på.

  • Teams: Til uformel kontakt med virksomheden, såsom hjælp til kode eller andre spørgsmål.
  • Google Drev: Projektdokumentation, guides, personlige dokumenter som bruges ift. skolen og selvstudie.
  • Frigo: Den mobilapp / webapp vi skal arbejde med.
  • Azure Devops: Versionsstyring af kode og projektledelse, såsom boards og tasks.
  • Messenger: Intern kommunikation i projektgruppen af uformel karakter eller små koordinering.
  • Pentia: Vi har fået udleveret en “kollegafolder”, med info om virksomheden og hvordan man agere og arbejder på i virksomheden.
  • AppleId: Frondent udviklerne i projektgruppen har fået udleveret Macs, da dette er en klar fordel i udviklingen af React Native apps.
  • Outlook: Til formel kommunikation internt i projektgruppen, samt eksternt til undervisere og virksomheden. Samt kalenderstyring.

Evaluering

Det har været en tidskrævende proces, at få startet op i alle adgange og få aftalt den måde projektet styres på. Jeg har som projektleder inddraget gruppen i dele af beslutningerne, andre ting har jeg selv besluttet. Derudover er nogle ting dikteret Pentia eller skolen. Jeg føler at have et godt overblik over projektet og glæder mig til at se konsekvenserne / resultaterne af opstarten.