ADO – The Pentia Way

Læringsplan 2

I denne uge har jeg forsøgt at opnå de kompetencer, der skal til for at holde et opstarts møde. Vi skal på dette møde diskutere krav til det produkt, vi skal udvikle for kunden (Pentia). Jeg vil som projekt leder have rigtig meget arbejde i begyndelsen af projektet. Min tilgang er at forsøge at arbejde som Pentia gør, dvs. at bevæge mig væk fra skoleeksemplerne, for at prøve virkeligheden af og herefter kunne evalurere på dette. Derfor skal jeg for kravs delen lave user stories. Jeg har haft et par møder med diverse projektledere, for at se hvordan de skriver userstories, samt hvor henne de hører til i Azure Devops (ADO). Hele projektet skal styres via boards i ADO, hvor mine userstories kommer til være PBI’er. Pentia Mobil anvender ikke scrum, så derfor skal jeg tilpasse projektet derefter (sammenlignet med det ADO kursus jeg har taget).

Evaluering

Det er svært at vurdere på min indlæring i dette fag. Jeg lærere meget om Pentia og deres måde at arbejde på. Jeg får også indsigt i at tage skole eksemplerne og tilpasse dem til en virksomhed, samt hvordan og hvorfor de fra eller tilvælger værktøjer. 

Lige nu er jeg et sted, hvor jeg er klar til at fyrer kanonen af, dvs. afholde møde, identificere krav og omdanne dem til userstories, for herefter at kunne lave mit board til teamet.

Litteratur:

Sidemandsoplæring….